Inici

La Cursa del Port de Barcelona se celebrarà el divendres, 21 de setembre, a les 23:45 h. El punt de sortida estarà situat al moll de les Drassanes.

La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes que s’hi inscriguin prèviament.

Hi haurà dues modalitats de cursa: 5 Km i 10 Km.  El circuit de la cursa recorrerà el Port de Barcelona. L’opció escollida s’especificarà en el moment de la inscripció. Estarà degudament senyalitzada i marcada en cada quilòmetre. Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat i delimitat.

L’organització podrà modificar el circuit per causes alienes de força major. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.